Vejledninger

Søfartsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger, som kan hjælpe dig med at finde hvad du søger f.eks. videoguides til selvbetjeningen.

My Maritime App for søfarende

Her har vi lavet en videovejledning og samlet gennemgang af vores app, My Maritime, på den måde kan du let se, hvordan den fungerer og hvilke muligheder den tilbyder dig.
Indledningsvis en kort beskrivelse og så håber vi, at du bliver glad for vores app, og at denne vejledning er nyttig for dig.

Selvbetjening for søfarende

Her har vi samlet videovejledning for hele selvbetjeningsløsningen for søfarende, på den måde kan du let se, hvordan løsningen fungerer og hvilke muligheder den tilbyder dig.
Indledningsvis en kort beskrivelse og hvordan du får adgang til løsningen.

Selvbetjening for rederier

Her har vi samlet videovejledning for hele selvbetjeningsløsningen for rederier, på den måde kan du let se, hvordan løsningen fungerer og hvilke muligheder den tilbyder dig og dit rederi.
Indledningsvis en kort beskrivelse og hvordan du får adgang til løsningen.

Indberetning til Søfartsstyrelsen

Denne vejledning er til maritime uddannelsesinstitutioner og godkendte udbydere.
Her vejledes i Søfartsstyrelsens digitale indberetningsløsning, for indberetning af eksamens-, kursus- og kvalifikationsbeviser.

Udstedelse af kvalifikationsbeviser til Brandbekæmpelse i skibe

Her er en vejledning til kursusudbydere, således der kan udstedes beviser til søfarende, der ikke gennemfører røgdykning i forbindelse med kursus i brandbekæmpelse i skibe samt til de søfarende, der er tilmeldt et kursus, der skal bruges i skibe, hvor der ikke er krav om STCW-beviser.

Uddannelse i brandbekæmpelse for søfarende med sønæringsbevis med begrænsede rettigheder

Søfarende der er ansat i rederier med mindre passagerfartøjer, der sejler i et begrænset fartsområde, støder på et krav om gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe, for udstedelse af et sønæringsbevis med begrænsede rettigheder. Sådanne søfarende kan uddannes med intern oplæring.

Generhvervelse af beviser for søfarende

Denne vejledning er til søfarende og maritime uddannelsesinstitutioner.
Formålet med denne vejledning er, at beskrive retningslinjer for, hvordan en søfarende kan generhverve et sønæringsbevis eller kvalifikationsbevis.

Vejledning om Motorpasning i Sønæringsbeviser

Denne vejledning fortæller, hvordan du forholder dig, hvis du har et sønæringsbevis, der ikke er påtegnet med "Duelighedsbevis i motorpasning", på trods af at dit tidligere bevis havde påtegningen.