Farttidskrav

For at få opgraderet dit bevis, kræver det fartstid. Der er forskellig fartstidskrav alt efter typen af bevis.

Fartstidskrav Handelsskibe

STCW Sønæringsbevis/
Kvalifikationsbevis
Navigatør/
Maskinmestre/
Dual/
Menige
Stilling Fartstidskrav 1 Fartstidskrav 2 Fartstidskrav 3 Gyldighed
II/1 & III/3 Sønæringsbevis Dual Bevis som dual skibsofficer
(Vagthavende styrmand -
Vagthavende maskinmester)
12 mdr. som dual aspirant     5 år
II/2 & III/2 Sønæringsbevis Dual Bevis som dual skibsofficer
(Styrmand af 1. grad -
Maskinmester af 1. grad.)
12 mdr. som dual officer     5 år
II/2 & III/2 Sønæringsbevis Dual Bevis som dual skibsofficer
(Styrmand af 1. grad -
Maskinchef)
12 mdr. som vagthavende styrmand og 24 mdr. som maskinmester, heraf min.12 mdr. som maskinmester af 1. grad 12 mdr. som vagthavende styrmand og 36 mdr. som maskinmester   5 år
II/2 & III/2 Sønæringsbevis Dual Bevis som dual skibsofficer
(Skibsfører -
Maskinmester af 1. grad)
12 mdr. som vagthavende maskinmester og 24 mdr. som styrmand heraf min. 12 mdr. som øverste eller eneste styrmand 12 mdr. som vagthavende maskinmester og 36 mdr. som styrmand   5 år
II/2 & III/2 Sønæringsbevis Dual Bevis som dual skibsofficer
(Skibsfører - Maskinchef)
36 mdr. som dual officer     5 år
II/2 & III/3 Sønæringsbevis Dual Bevis som dual skibsofficer
(Styrmand af 1. grad -
Vagthavende maskinmester)
12 mdr. som min. vagthavende styrmand     5 år
II/2 & III/3 Sønæringsbevis Dual Bevis som dual skibsofficer
(Styrmand af 2. grad -
Vagthavende maskinmester)
12 mdr. som dual aspirant     5 år
II/2 & III/3 Sønæringsbevis Dual Bevis som dual skibsofficer
(Skibsfører -
Vagthavende maskinmester)
24 mdr. som styrmand heraf min. 12 mdr. som øverste eller eneste styrmand 36 mdr. som styrmand   5 år
III/2 Sønæringsbevis Maskinmester Bevis som Skibsmaskinchef 24 mdr. som min. vagthavende maskinmester, heraf 12 mdr. som skibsmaskinmester af 1 grad 36 mdr. min. som vagthavende maskinmester   5 år
III/2 Sønæringsbevis Maskinmester Bevis som Skibsmaskinmester af 1. grad  12 mdr. som vagthavende maskinmester     5 år
III/3 Sønæringsbevis Maskinmester Bevis som Skibsmaskinist af 1. grad  24 mdr. maskintjeneste, heraf 12 mdr. som min. Skibsmaskinist af 2. grad     5 år
III/3 Sønæringsbevis Maskinmester Bevis som Skibsmaskinist af 2. grad 12 mdr. maskintjeneste *fartstid som aspirant tæller ikke med i de 12 måneder. Heller ikke hvis fartstid er optjent efter bestået eksamen.     5 år
III/1 Sønæringsbevis Maskinmester Bevis som Vagthavende maskinmester  6 mdr. som maskinmesteraspirant     5 år
III/6 Sønæringsbevis Maskinmester Bevis som elektroteknisk officer 12 mdr. heraf 6 som maskintjeneste i skibe     5 år
II/4 Kvalifikationsbevis Menige 2-delt vagtholdsbevis 2 mdr. brovagtstjeneste under opsyn     Uden udløb
II/4 Kvalifikationsbevis Menige Vagtholdsbevis 2 mdr. brovagtstjeneste under opsyn     Uden udløb 
II/5 & III/5 Kvalifikationsbevis Menige Befaren Skibsassistent 12 mdr. som ubefaren skibsassistent og godkendt uddannelsesbog * fartstid på skoleskibe under uddannelse medregnes ikke *     Uden udløb 
III/7  Kvalifikationsbevis Menige Elektroteknisk Menig 3 mdr. dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog      
V/1-1-3 Kvalifikationsbevis Menige Bevis for ledelse af operationer på olietankskibe 3 mdr. i den type tankskib     5 år
V/1-1-3 & V/1-1-5 Kvalifikationsbevis Menige Bevis for ledelse af operationer på olie- og kemikalietankskibe 3 mdr. i den type tankskib     5 år
V/1-1-3 & V/1-1-5 & V/1-2-3 Kvalifikationsbevis Menige Bevis for ledelse af operationer på olie-, kemikalie- og gastankskibe 3 mdr. i den type tankskib     5 år
V/1-1-3 & V/1-2-3 Kvalifikationsbevis Menige Bevis for ledelse af operationer på olie- og gastankskibe 3 mdr. i den type tankskib     5 år
V/1-1-5 Kvalifikationsbevis Menige Bevis for ledelse af operationer på kemikalietankskibe 3 mdr. i den type tankskib     5 år
V/1-1-5 & V/1-2-3 Kvalifikationsbevis Menige Bevis for ledelse af operationer på kemikalie- og gastankskibe 3 mdr. i den type tankskib     5 år
V/1-2-3 Kvalifikationsbevis Menige Bevis for ledelse af operationer på gastankskibe 3 mdr. i den type tankskib     5 år
V/3-2 Kvalifikationsbevis Menige Bevis for ledelse af operationer på skibe omfattet af IGF-koden 3 mdr. i skibstypen     5 år
  Kvalifikationsbevis Menige Duelighedsbevis i motorpasning 6 mdr. ved maskintjeneste     Uden udløb
V/4-1 Kvalifikationsbevis Menige Grundlæggende træning for søfarende om bord på skibe omfattet af polarkoden Intet fartidskrav     5 år 
V/4-2 Kvalifikationsbevis Menige Ledelse af operationer på skibe omfattet af polarkoden 2 mdr. vagthold     5 år 
  Kvalifikationsbevis Menige Ubefaren Skibsassistent Intet fartidskrav     Uden udløb 
II/1 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Vagthavende styrmand 12 mdr. som styrmandsaspirant eller skibsassistent med vagtholdsbevis 15 mdr. med skibsassistentens grundmodul og vagtholdsbevis 18 mdr. med vagtholdsbevis 5 år
II/2  Sønæringsbevis Navigatør  Bevis som Skibsfører  24 mdr. som min. vagthavende styrmand, heraf 12 mdr. som øverste eller eneste styrmand 36 mdr. min som vagthavende styrmand   5 år
II/2 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Styrmand af 1. grad  12 mdr. som min. vagthavende styrmand     5 år
II/2  Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Styrmand af 2. grad  12 mdr. som styrmandsaspirant eller skibsassistent med vagtholdsbevis 15 mdr. med skibsassistentens grundmodul og vagtholdsbevis 18 mdr. med vagtholdsbevis 5 år
II/2  Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Styrmand af 3. grad  12 mdr. som styrmandsaspirant eller skibsassistent med vagtholdsbevis 15 mdr. med skibsassistentens grundmodul og vagtholdsbevis 18 mdr. med vagtholdsbevis 5 år
II/2 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Sætteskipper  24 mdr. som min. vagthavende styrmand, heraf min. 12 mdr. som øverste eller eneste styrmand 36 mdr. min som vagthavende styrmand   5 år
II/3 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Bedstemand  6 mdr. ved dækstjeneste     5 år
II/3 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Kystskipper  12 mdr. som min. bedstemand     5 år
II/3 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Styrmand af 4. grad  12 mdr. som styrmandsaspirant eller skibsassistent med vagtholdsbevis 15 mdr. med skibsassistentens grundmodul og vagtholdsbevis 18 mdr. med vagtholdsbevis 5 år
  Sønæringsbevis Navigatør Bådførercertifikat  3 mdr. i pågældende fartøj     5 år
  Sønæringsbevis Navigatør Duelighedsbevis i sejlads for handelsskibe  3 mdr. som skibsassistent med vagholdsbevis     5 år
IV2 Sønæringsbevis Særlig tjeneste Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC)  Intet fartidskrav 12 mdr. ved fornyelse   5 år
IV/2 Sønæringsbevis Særlig tjeneste Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC)  Intet fartidskrav     5 år
  Sønæringsbevis Særlig tjeneste Bevis som Skibskok  12 mdr. kabystjeneste i søgående skibe     Uden udløb 
  Sønæringsbevis Særlig tjeneste Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg (LRC) Intet fartidskrav     Uden udløb 

 

 

Fartstidskrav Fiskeskibe

STCW Sønæringsbevis/
kvalifikationsbevis
Navigatør/
Maskinmester/
Dual/
Menige
 Stilling  Fartstidskrav 1  Fartstidskrav 2   Fartstidskrav 3   Gyldighedsperiode 
II/1 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Fiskeskipper af 1. grad 12 mdr. som min. styrmand af 3. grad i fiskeskibe     5 år
II/2 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Styrmand af 1. grad i fiskeskibe 12 mdr. og gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus 24 mdr. i fiskeskibe   5 år 
II/3 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Fiskeskipper af 3. grad 12 mdr. som min. bedstemand i fiskeskibe     5 år 
II/4 Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Styrmand af 3. grad i fiskeskibe 12 mdr. og gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus 24 mdr. i fiskeskibe   5 år  
  Sønæringsbevis Navigatør Bevis som Bedstemand i fiskeskibe 3 mdr. i fiskeskibe og grundkursus 12 mdr. i fiskeskibe   5 år 
  Sønæringsbevis Særlig tjeneste Bevis som Yachtskipper af 1. grad 6 mdr. som yachtskipper af 3. grad     Uden udløb 
  Sønæringsbevis Særlig tjeneste  Bevis som Yachtskipper af 3. grad Intet fartidskrav     Uden udløb 
  Sønæringsbevis Særlig tjeneste  Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere Intet fartidskrav     Uden udløb 

 

Kontakt

Beviser
Søfarende og certifikater