Fiskeri

På denne side har vi samlet informationer om fiskeri. Du finder blandt andet informationer om, hvad du skal gøre, når du har bygget om på dit fiskeskib, hvordan du skal forholde dig til egenkontrolskemaer, og du kan læse mere om reglerne for fiskeskibe.

​​Den, der ombygger dit skib, har pligt til at indberette arbejdet.

Det har desværre vist sig, at nogle fiskeskippere glemmer at få anmeldt og synet deres skib efter en ombygning. Derfor skal de værfter eller maskinværksteder, der ombygger fiskeskibene, nu også anmelde arbejdet til Søfartsstyrelsen.

På den måde kender vi til din ombygning og kan hjælpe dig med at få et så sikkert fartøj som muligt.

Den elektroniske anmeldelse kan bruges, både hvis du er ejer af et fiskeskib, eller hvis du som virksomhed skal foretage en ombygning af et fiskeskib.

Anmeld en ombygning

​Når man har sin daglige gang på et skib, der bruges til fiskeri, kan man hurtigt komme til at overse eller glemme at tjekke, om alt sikkerhedsudstyr er helt i top.

Samtidig kan man have fået foretaget reparationer eller mindre ombygninger, som kan have ændret skibets stabilitet.

Derfor er der krav om, at skibe, som synes med 5 års mellemrum, skal udfylde et såkaldt egenkontrolskema, hvor skipperen blandt andet skal forholde sig til, om skibet er blevet ombygget.

Det skal gøres én gang om året. På den måde er du sikker på, at du får tjekket skibet, udstyret om bord og de eventuelle ændringer, du har lavet på skibet.

Egenkontrol

Fribordsmærket er obligatorisk for nye eller ombyggede skibe.

Hvis du har lavet en større ombygning af dit fiskeskib eller har fået bygget et helt nyt skib, skal du have et fribordsmærke, der viser, hvor meget skibet må nedlastes. Kravet gælder også, hvis du køber et skib i udlandet og skal have det ind i dansk fiskeri.

Forebyg ulykker

Fribordsmærket er vigtigt for at forebygge ulykker. Hvis du laster dit skib mere end til mærket, forringes din reserveopdrift og din stabilitet, og du har dermed en øget risiko for at kæntre og synke.

Med et fribordsmærke kan du langt nemmere holde øje med, om du er ved at nå grænsen for, hvor meget dit skib må lastes. Fribordsmærket skal sidde på siden af fartøjet og gør det nemt for dig at se, hvor dybt fartøjet må nedlastes. 

Hvis du bygger om, skal skibet synes.

Selv ombygninger, der umiddelbart synes at være mindre, kan være medvirkende til at skabe dårlig stabilitet. Det viser en række alvorlige ulykker de seneste år desværre med al tydelighed.

Anmeld ombygningen til Søfartsstyrelsen

Hvis du får foretaget en større ombygning af dit skib, skal du anmelde det til Søfartsstyrelsen. Vi vil så vurdere, om skibet skal synes. Du skal foretage anmeldelsen, når ombygningen går i gang. Et eventuelt syn vil blive foretaget af en skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt omby​gningen kræver, at skibet skal synes, så kontakt Søfartsstyrelsen.

Det har desværre vist sig, at nogle fiskeskippere glemmer at få anmeldt og synet deres skib efter en ombygning. Derfor skal de værfter eller maskinværksteder, der ombygger fiskeskibene, nu også anmelde arbejdet til Søfartsstyrelsen. På den måde kender vi til din ombygning og kan hjælpe dig med at få et så sikkert fartøj som muligt.

Anmeld ombygning

Alle mindre fiskeskibe under 15 meter skal fremover synes hvert femte år for at sikre, at skibet er et sikkert sted at opholde sig og arbejde.

Synene vil blive indført løbende over en 5-årsperiode, hvor de mindste skibe skal afholde syn først.

Hvornår er det tid til syn?

Hvis dit skib er under 15 meter vil du automatisk få et brev fra Søfartsstyrelsen i din e-boks, når det er tid til at få synet dit skib. Brevet indeholder information om synet og om, hvad du skal forberede.

Sikkerhed

Ved synet vil skibsinspektøren blandt andet kigge nærmere på, om skibet er ombygget eller væsentlig forandret, siden det oprindeligt blev godkendt. Ændringer på dit skib kan have medført dårlig stabilitet og dermed øget risiko for en ulykke.

For at synet kan overstås hurtigt, anbefaler vi, at du selv tjekker skibet inden synet.

​Hvis dit skib ikke lever op til reglerne, kan det være farligt at sejle med, og skibsinspektøren har derfor mulighed for at inddrage din farttilladelse og tilbageholde skibet.

Betaling

Du skal selv betale for synet. Du betaler pr. time, som skibsinspektøren bruger på arbejdet – herunder forberedelse og efterfølgende skrivearbejde.

Liste over timepris

Kontakt

Sikre Skibe

Kontakt

Maritim regulering og jura