Projekt: Fjernbetjent arbejdsfartøj

Test af fjernstyret arbejdsfartøj (TUCO Yards, Faaborg, og det amerikanske firma Sea Machines).

Der udføres løbende tests, i bl.a. Farvandet syd for Fyn, af et fjernstyret arbejdsfartøj fra TUCO Yards, hvor diverse teknologier, udviklet af den amerikanske firma Sea Machines, afprøves. Ud over selve sejladsen testes også forskellige funktioner fx autonomt brandslukningsudstyr.

Kontakt

Maritim regulering og jura