Bemanding af fritidsfartøjer

Kravene til førerens kompetencer forøges med fartøjets størrelse. Mindre fartøjer kræver mindre uddannelse, mens større fartøjer kræver mere uddannelse. På denne side har vi samlet en række af de krav, der er til dig som fører af et fritidsfartøj.

Grafik over uddannelser for fritidssejlere

Grafikken skal hjælpe til at vise hvilken uddannelse, der fører til udstedelse af et fritidssejlerbevis, som giver ret til at føre fritidsfartøjer.
Du kan klikke på billedet for at læse mere om de enkelte beviser, finde en søfartslæge eller ansøge via vores selvbetjening.

Se grafikken her

Fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter

Der er ikke krav om formelle kompetencer for at sejle et fritidsfartøj under 15 meter, medmindre det falder ind under reglerne for speedbåde og vandscootere.

Læs mere om speedbådsbevis

Læs mere om vandscooterbevis

Fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 og 24 meter

Der skal være en skibsfører og en styrmand med sønæringsbevis om bord på fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 og 24 meter.
Kravene til kompetencer er således:

Fartsområde Skibsfører Styrmand
Fart i Østersøen, i Nordsøen øst for 7 grader østlig længde, samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten (basislinjen) Yachtskipper af 3. grad  
Fart i Nordsøen og Den Engelske Kanal, samt fart på de britiske øer, Irland, Norge og Færøerne Yachtskipper af 3. grad Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Fart på alle have Yachtskipper af 1. grad Yachtskipper af 3. grad

 

Der skal være én person med duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere om bord, hvis fartøjet har en skroglængde på 15 meter og derover og med en motoreffekt på 100 kW, men under 750 kW. Dette er forudsat, at maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen.

Hvis sejladsen foregår uden for Østersøen og Nordsøen øst for 7° Ø længde, skal der være to personer med duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere til betjening af fremdrivningsmaskineriet.

Det betyder samtidig, at Søfartsstyrelsen fastsætter maskinbesætningen for fartøjer

  • som har et fremdrivningsmaskineri på 750 kW og derover
  • med en skroglængde på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, hvor maskineriet ikke kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen.

Fritidsfartøjer med en skroglængde på 24 meter eller derover

Vi fastsætter besætningen for fritidsfartøjer med en længde på 24 meter eller derover. Det sker, når du som ejer har sendt en ansøgning til os.

Søg om besætningsfastsættelse

Søg om besætningsfastsættelse