Det Blå Danmark

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer, og samlet set står danske maritime virksomheder for over en fjerdedel af Danmarks samlede eksport.

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer, og Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner.

Der er over 64.000 personer direkte beskæftiget i Det Blå Danmark, og 38.000 personer er indirekte beskæftiget i Det Blå Danmark. Samlet set svarer det til 3,5 procent af beskæftigelsen i Danmark.

Danske maritime virksomheder eksporterede i 2020 for over 280 mia. kr., hvormed den danske maritime industri samlet set står for 27 pct. af Danmarks samlede eksport, når det direkte og indirekte eksportbidrag medregnes.

Læs mere om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark i denne rapport

Det Blå Danmark består af rederier og shippingvirksomheder og en lang række virksomheder, hvis aktiviteter er udsprunget af international og dansk skibsfart. Det er for eksempel skibsmæglere, havne og logistikvirksomheder.

Værfter og industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe, er ligeledes en del af Det Blå Danmark.​

 

 

 

 

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik

Skibe, eksport og tonnage

  • Ca. 703 skibe er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.
  • Den maritime klynge står for ca. en fjerdedel af den danske eksport.
  • Danske rederier og shippingvirksomheder er blandt verdens største operatører af tonnage.