CE-mærkning

CE-mærket på et fritidsfartøj garanterer, at det lever op til gældende standarder. Beviset for, at et fritidsfartøj er CE-mærket findes ved det individuelle fartøjs overensstemmelseserklæring.

Vær dog opmærksom på, at en overensstemmelseserklæring kun skal forefindes, hvis fartøjet er CE-mærkningspligtig. Det er den som regel, når:

  • Fartøjet er 2,5 til 24 meter langt og
  • er markedsført eller taget i brug i et EU-land eller i Island og Norge for første gang efter den 16. juni 1998.

Fritidsfartøjer, der er importeret fra lande uden for EU eller Island og Norge efter den 16. juni 1998, skal også være CE-mærkede, når de markedsføres eller tages i brug i EU.

For jetski, vandscootere og andre lignende fartøjer gælder der også regler for CE-mærkning.

Læs mere om CE-mærkning af jetski, vandscootere og lign.

Uden mærket kan du få problemer med forsikringen, hvis der sker et uheld, ligesom det kan være svært eller i værste fald ulovligt at sælge fartøjet videre.

Reglerne om CE-mærkning stammer fra fritidsbådsdirektivet, som er gennemført i dansk lovgivning ved Bekendtgørelse nr. 1689 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer.

Se FAQ om CE-mærkning