Kaldesignalbevis

Når du installerer maritimt radioudstyr eller anskaffer et nyt skib med maritimt radioudstyr, skal du have et kaldesignalsbevis. Det ansøger du om hos Søfartsstyrelsen.

Ved udstedelse af et kaldesignalsbevis bliver skibet tildelt et kaldesignal og et MMSI-nummer. Hvis skibet har håndholdt VHF-udstyr med DSC-funktion, tildeles det også et håndholdt ID-nummer.

Et kaldesignalsbevis er knyttet til ét skib, og de tildelte identifikationsnumre må derfor alene anvendes i det pågældende skib.

På denne side kan du læse mere om ændringer til og afmelding af kaldesignaler.

Når Søfartsstyrelsen har behandlet ansøgningen og udstedt kaldesignalsbeviset, vil ejeren af kaldesignalet få besked i e-Boks med kaldesignalsbevis og følgebrev. Hvis du er fritaget for e-Boks, sendes der i stedet en e-mail.

Hvis du er i tvivl om, hvilken type ansøgning du skal vælge, kan du læse mere på vejledningssiden for kaldesignaler eller kontakte os.

Før du ansøger om et kaldesignalsbevis, skal du have følgende klar:

 • Dit private MitID og betalingskort
 • Kendingsbogstaver, hvis skibet er optaget i Skibsregistret
 • Skibets anvendelsesområde i henhold til ITU’s skibsklassifikationer
 • Afregningskode (AAIC)
 • Hvilket radioudstyr skibet har om bord
 • Kontaktperson i land i en eventuel nødsituation.

Der opkræves et gebyr på 175 kr. for udstedelse af et nyt kaldesignal. Beløbet betales i forbindelse med udfyldelsen af ansøgningsblanketten. Som ejer af et kaldesignal er det dit ansvar, at oplysningerne på kaldesignalsbeviset er korrekte.

Ansøg om nyt kaldesignalsbevis

Du kan læse mere om punkterne ovenfor på vejledningssiden for kaldesignaler

Hvis der skal foretages ændringer, der har indflydelse på kaldesignalsbeviset, kræver dette en ansøgning om ændring af kaldesignalet. Det kan eksempelvis være ændring af skibsnavn, ejerskifte, radioudstyr, afregningskode eller kontaktperson i land i en eventuel nødsituation.

Det er også under ændring af kaldesignal, at du registrerer HEX ID for EPIRB samt registrerer og opdaterer skibets Inmarsat-numre.

Der opkræves et gebyr på 175 kr. ved ændring af skibsnavn og ejerskifte. De resterende ændringer er gratis. Eventuelle gebyrer betales i forbindelse med udfyldelsen af ansøgningsblanketten.

Ansøgning om ændring af kaldesignalsbevis

Ønsker du at afmelde skibets kaldesignal, skal du udfylde ansøgningsblanketten for afmelding. Det er gratis at afmelde skibets kaldesignal.

Det er vigtigt at afmelde kaldesignalet i følgende tilfælde:

 • Hvis skibet er blevet solgt, og den nye ejer ikke skal overtage kaldesignalet
 • Hvis skibet er blevet ophugget
 • Hvis skibet er blevet afmeldt Skibsregistret
 • Hvis skibet skal optages i Skibsregistret, skal det eksisterende kaldesignal afmeldes først
 • Andre årsager til, at kaldesignalet ikke længere skal anvendes.

Afmeld kaldesignalsbevis

Du skal have et radiobevis for at betjene skibets radioudstyr

For at anvende eksempelvis en VHF-radio skal du som minimum have et SRC-certifikat. For at anvende radioudstyr i handelsskibe kræves som minimum et ROC-certifikat.

Læs mere om SRC-certifikat

Læs mere om radiobeviser til handelsskibe

Har du brug for identifikationsnummer til afmærkning, bøjer eller lignende?

Hvis du har brug for tildeling af et identifikationsnummer til afmærkning, bøjer eller lignende, skal du kontakte Søfartsstyrelsens afdeling for Sikre Farvande.

Du kan læse mere og finde kontaktoplysninger her