Vejledning om Motorpasning i Sønæringsbeviser

Her er en vejledning til, hvordan du forholder dig, hvis du har et sønæringsbevis, der ikke er påtegnet med "Duelighedsbevis i motorpasning", på trods af at dit tidligere bevis havde påtegningen.