Brexit: Beviser

Søfarende med et gyldigt anerkendelsesbevis og med sønæringsbeviser udstedt af henholdsvis Storbritannien og Danmark

 • Hvis du allerede har et gyldigt anerkendelsesbevis, vil du forsat kunne sejle på det udstedte anerkendelsesbevis. Sønæringsbeviser anerkendt inden den 1. januar 2021 kan stadig anvendes på danske skibe. Det samme gælder for danske kvalifikationsbeviser udstedt til borgere fra Storbritannien, der ligeledes kan anvendes på danske skibe. Sundhedsbeviser fra Storbritannien vil fortsat kunne anvendes på danske skibe fremadrettet.

Søfarende uden et gyldigt anerkendelsesbevis og med sønæringsbeviser udstedt af henholdsvis Storbritannien og Danmark

 • I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU betyder det, på nuværende tidspunkt, at der pr. 1. januar 2021, ikke kan udstedes et anerkendelsesbevis på baggrund af et sønæringsbeviser udstedt af Danmark eller Storbritannien. 
 • Der arbejdes på en løsning, og derfor anbefales det, at du løbende orienterer dig om den aktuelle situation på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
 • For mere information er du velkommen til at kontakte enheden ”Søfarende og Certifikater” i Søfartsstyrelsen på soc@dma.dk.

Erhvervsdykkerbeviser

 • Personer med et engelsk erhvervsdykkerbevis har ikke længere direkte adgang til at udføre dykkerarbejde i Danmark.
 • Fremover vil personer med engelsk erhvervsdykkerbevis skulle ansøge om udstedelse af dansk anerkendelsesbevis for at kunne udføre dykkerarbejde her i landet.
 • For mere information, er du velkommen til at kontakte enheden ”Sikre Skibe” i Søfartsstyrelsen på cfs@dma.dk.

Sygdomsbehandler på danske skibe

 • I forbindelse med Brexit er de britiske sygdomsbehandlereuddannelser ikke længere omfattet af anerkendelsen, som kun omfatter EU-lande.
 • Søfarende, der har erhvervet sygdomsbehandlerbevis udstedt af de britiske myndigheder før den 1. januar 2021 kan fortsætte tjenesten som sygdomsbehandler, så længe beviset er gyldigt.
 • Søfarende, som erhverver sygdomsbehandlerbevis udstedt af de britiske myndigheder efter den 1. januar 2021 kan i en ét-årig overgangsperiode frem til den 31. december 2021 ligeledes gøre tjeneste som sygdomsbehandlere på danske skibe.
 • Styrelsen er ved at overveje, om de britiske sygdomsbehandleruddannelser fortsat kan anerkendes.

Kontakt

Søfarende og certifikater

Kontakt

Sikre Skibe