Transitruter

En transitrute er en rute, som skibene passerer uden at gøre ophold i en havn. Statistikken opgør, hvor mange skibe af forskellig kategori der sejler uden om Danmark, og hvilket land visse af dem kommer fra.

Antallet af skibe i transit findes ved at bruge to eller flere passagelinjer, som skibene skal passere gennem i et bestemt tidsrum. Ved at angive en maksimal tid, skibene må bruge mellem passagelinjerne, kan man sortere de skibe fra, der har gjort ophold i en havn.

Kort over Transitruten Storebælt er passager fra Bornholms Gat over Storebælt til Skagen og omvendt.

Sejladsstatistik for Storebælt

Transitruten Storebælt er passager fra Bornholms Gat over Storebælt til Skagen og omvendt. Grafen viser totalt af skibe, der har passeret Storebælt per år i 2011-2019 fra Bornholm til Skagen (samlet for begge retninger)

Kort over Transitruten Sundet er passager fra Bornholms Gat over Sundet Syd og til Skagen og omvendt.

Sejladsstatistik for Sundet

Transitruten Sundet er passager fra Bornholms Gat over Sundet Syd og til Skagen og omvendt. Grafen viser antal skibe, der har passeret Sundet per år i 2011-2019 fra Bornholm til Skagen (totalt for begge retninger).

Kort over Transitruten Kieler Kanal er passager fra Bornholms Gat til Kieler Kanal og omvendt.

Sejladsstatistik for Kieler Kanal

Transitruten Kieler Kanal er passager fra Bornholms Gat til Kieler Kanal og omvendt. Grafen viser antal skibe, der har passeret Femern Bælt per år i 2011-2019 fra Bornholm til Kiel (totalt for begge retninger).