DW ruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå

​I rute T er der to nye dybvandsruter DW Kattegat North og DW Kattegat South med en mindstedybde på 19 meter.

Kort over ruter i Skagerrak

Dybvandsruterne er anbefalet for skibe med en dybgang på 10 meter og derover.

  • Nordgående skibe, der ikke er begrænset af deres dybgang, anbefales at sejle på østsiden af dybvandsruterne
  • Sydgående skibe, der ikke er begrænset af deres dybgang, anbefales at sejle på vestsiden af dybvandsruterne.