Navneændringer af øvrige ruter i Kattegat

​Den nuværende anbefalede rute B langs østkysten af Jylland har ændret navn til rute C. Samtidig justeres ruten enkelte steder efter de seneste søopmålinger.

Kort over Rute D i Skaggerrak

Rute A mellem Grenå og Anholt justeres i sydlig retning og ændrer navn til rute D.

Den nuværende rute D mellem Anholt og Øresund ophæves og erstattes af en anbefalet retning for trafikken, som er tiltænkt de få skibe til og fra Øresund med en dybgang større end de 10 meter.

 

List of adjustments of the Aids to Navigation (Bouyage)

AtoN name​ Lat DM Long DM Description Changes
Briseis Flak (DK) 56° 19,780' N 11° 21,702' E East Cardinal Q(3)10s ​ADJUST
Rute T3 (DK) 57° 30,259' N 11° 24,287' E Safe W Mark ISO.4s (K) REMOVE
​Rute T6 (DK) 56° 43,700' N 11° 54,680' E Safe W Mark ISO.8s (T) ​ADJUST
Rute T1A  (DK) 57° 46,760' N 10° 55,700' E Safe W Mark LFL.10s (N) ​ADJUST
Rute T 7 (DK) 56° 33,210' N 11° 41,880' E Virtual AIS AtoN, safe Water Mark ​NEW
Skagerrak virtual (DK) 57° 49,480' N 10° 16,040' E Virtuel AIS AtoN, Safe Water Mark ​NEW
Skagen West virtual (DK) 57° 49,990' N 10° 33,120' E Virtuel AIS AtoN, Safe Water Mark NEW
L Middelgrund Västra (SE) 56° 56,958' N 11° 52,079' E West Cardinal Q(9)15s NEW
Groves Flak E (DK) 57° 4,791' N 11° 36,425' E East Cardinal Q(3)10s NEW
Store Middelgrund W Q(9)10s (DK)
56° 32,706' N 12° 0,287' E West Cardinal Q(9)15s NEW
​Fladen W NEW (SE) 57° 10,245' N 11° 42,355' E West Cardinal Q(9)15s NEW
​Lille Lysegrund W (DK) 56° 18,571' N 11° 29,061' E West Cardinal Q(9)15s NEW
​Entrance to Sound Virtual (DK) 56° 10,920' N 12° 24,950' E Virtual AIS AtoN, safe mark NEW
​TSS L Middelgrund Östra  (SE) 56° 56,210' N 12° 4,347' E East Cardinal Q(3)10s NEW
​TSS L Middelgrund Västra (SE) 56° 55,522' N 12° 3,934' E
West Cardinal Q(9)15s
NEW
​L Middelgrund Östra (SE) 56° 59,565' N 11° 58,799' E East Cardinal Q(3)10s NEW
​Rute T 9 (DK) 56° 20,753' N 11° 26,923' E Starboard Lateral Mark ​REMOVE
​Rute T 2 (DK) 57° 37,618' N 11° 5,522' E Safe Water Mark ​REMOVE
​Rute A 5 (DK) 56° 12,732' N 11° 5,543' E Safe Water Mark ​REMOVE
​Rute B 7 (DK) 56° 50,929' N 10° 47,997' E Safe Water Mark ​REMOVE
​Route B 10 (DK) 56° 17,879' N 12° 4,331' E Safe Water Mark ​REMOVE
​Rute D 2 (DK) 56° 31,667' N 11° 58,608' E Safe Water Mark ​REMOVE
​Rute T 4 (DK) 57° 5,514' N 11° 39,862' E Safe Water Mark ​REMOVE
​Rute T 8 (DK 56° 19,597' N 11° 26,143' E Port Lateral Mark ​REMOVE
​FLADEN VESTRE (SE) 57° 7,954' N 11° 41,372' E West Cardinal ​REMOVE
​LILLA MIDDELGRUND (SE) 56° 57,474' N 11° 58,911' E East Cardinal REMOVE