Vejledning til nautisk information

​​Søfartsstyrelsen bringer advarsler om forhold, der kan være til fare eller væsentlig gene for de søfarende i danske farvande og efterretninger for hele Rigsfællesskabet. Disse advarsler og meddelelser benævnes samlet Nautisk information. Nautisk information formidles via forskellige medier som anført nedenfor.

Navigationsadvarsler (Navigational Warnings) - Danmark

Pludseligt opståede forhold, der er til fare eller væsentlig gene for skibsfarten, bringes som Farvandsefterretninger eller Navigationsadvarsler. Farvandsefterretningerne indeholder alle pludseligt opståede forhold vedrørende den sikre sejlads, der er Søfartsstyrelsen bekendt, og som ikke er bekendtgjort i EfS. Farvandsefterretninger bringes her på hjemmesiden, på DR tekst-TV side 428, via Sejlsikkert APP'en og oplæses desuden dagligt på Kalundborg langbølgesender 243 kHz. Navigationsadvarsler er forhold, der vedrører de større skibe. Disse oplæses af Lyngby Radio. Navigationsadvarsler, der vedrører hovedruterne i danske farvande, udsendes via NAVTEX.

Note: Navigationsadvarsler i Grønland og på Færøerne udsendes af JRCC Grønland og JRCC Færøerne på vegne af Søfartsstyrelsen.

Note: Meteorologiske advarsler udsendes af DMI via de ovennævnte udsendelsesformer samt på DMI's hjemmeside.​​

Efterretninger for Søfarende (Notice to Mariners) - Danmark, Grønland og Færøerne

Forhold, der er længerevarende, samt forhold, der afstedkommer en søkortrettelse, bringes i Efterretninger for Søfarende (EFS). EfS udgives løbende her på hjemmesiden. Der kan desuden downloades en ugentlig opsummering med de meddelelser, der er bragt i løbet af ugen.

På siden med aktive advarsler og meddelelser, under fanen "Downloads", findes den ugentlige opsummering af EfS. Desuden kan man her finde en akkumuleret oversigt over sidste års EfS meddelelser, oversigt over forsvarets skydeområder (skydebilaget) og andre relevante oplysninger.

Forsvarets skydeøvelser på søterritoriet

Forsvaret udfører jævnligt skydeøvelser i skydeområderne. Skydeområderne er udsat i søkortene. Datoer og tidspunkter for skydninger findes her på Søfartsstyrelsens hjemmeside sammen med den øvrige nautiske information. Detaljer om de enkelte skydeområder kan findes i "Skydebilaget". Spørgsmål til skydeøvelserne eller oplysningerne i skydebilaget henvises til Værnfælles Forsvarskommando (VFK).