Vejledning til nautisk information

​​Søfartsstyrelsen bringer advarsler om forhold, der kan være til fare eller væsentlig gene for de søfarende i danske farvande og efterretninger for hele Rigsfællesskabet. Disse advarsler og meddelelser benævnes samlet Nautisk information. Nautisk information formidles via forskellige medier som anført nedenfor.

Navigationsadvarsler (Navigational Warnings) - Danmark

Pludseligt opståede forhold, der er til fare eller væsentlig gene for skibsfarten, bringes som Navigationsadvarsler. Farvandsoplæsningerne indeholder alle pludseligt opståede forhold vedrørende den sikre sejlads, der er Søfartsstyrelsen bekendt, og som ikke er bekendtgjort i Efterretninger for Søfarende. Farvandsoplæsningerne bringes her på hjemmesiden, via Sejlsikkert APP'en og oplæses desuden dagligt på Lyngby Radio. Navigationsadvarsler, der vedrører hovedruterne i danske farvande, udsendes via NAVTEX.

Note: Navigationsadvarsler i Grønland og på Færøerne udsendes af JRCC Grønland og JRCC Færøerne på vegne af Søfartsstyrelsen.

Note: Farvandsudsigter kan findes på DMI’s hjemmeside​​

Efterretninger for Søfarende (Notice to Mariners) - Danmark, Grønland og Færøerne

Forhold, der er længerevarende, samt forhold, der afstedkommer en søkortrettelse, bringes i Efterretninger for Søfarende (EfS). EfS udgives løbende her på hjemmesiden. Ugentlige opsummeringer udkomme som nyheds mail, abonnere her, og bliver lagt op på vores hjemmeside.

På siden med aktive advarsler og meddelelser, under fanen "Downloads", findes den ugentlige opsummering af EfS. Desuden kan man her finde en akkumuleret oversigt over sidste års EfS meddelelser, oversigt over forsvarets skydeområder (skydebilaget) og andre relevante oplysninger.

Forsvarets skydeøvelser på søterritoriet

Forsvaret udfører jævnligt skydeøvelser i skydeområderne. Skydeområderne er udsat i søkortene. Datoer og tidspunkter for skydninger findes her på Søfartsstyrelsens hjemmeside sammen med den øvrige nautiske information. Detaljer om de enkelte skydeområder kan findes i "Skydebilaget". Spørgsmål til skydeøvelserne eller oplysningerne i skydebilaget henvises til Værnfælles Forsvarskommando.