Rapportering Lodstilsyn

Læs vejledninger til brug af Søfartsstyrelsens indberetningssystem for lodsninger.

Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1824 af 7. december 2020 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3.

Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS etc. eller via mobiltelefon via din internet browser på hjemmesiden www.indberet.lodstilsynet.dk.

Gå til Rapportering

Vejledninger

Vejledning for lodser i rapportering af lodsninger til Søfartsstyrelsen

Vejledning i brug af rapportering af sejladser med lodsfritagelsesbevis/PEC

Kontakt

Lodstilsyn
Sikre farvande