Svømning i nærheden af skibstrafik

vindsurfere

Det kan være risikofyldt at svømme, hvor der er skibstrafik. Skibe kan vanskeligt se svømmere i vandet, og pludselige undvigemanøvrer kan øge risikoen for kollision, påsejling eller grundstødning.

Skal du have tilladelse?

Hvis du selv skal svømme i vores farvande, eller hvis du skal arrangere svømning for flere, skal du normalt ikke søge om tilladelse hos Søfartsstyrelsen, med mindre arrangementet er af et omfang, som kan påvirke sejladssikkerheden eller den frie sejlads. Søfartsstyrelsen vil da vurdere sagen, og skibsfarten vil blive orienteret gennem Efterretninger for Søfarende.

Vi opretter sjældent særlige svømmeområder

Hvis du vil arrangere en svømning, skal du først og fremmest være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen normalt ikke laver restriktioner for den frie sejlads. Normalt vil der altså ikke kunne oprettes områder med forbud mod sejlads af hensyn til svømninger.

Ved svømning i trafikeret farvand skal du sende oplysninger om arrangementet som udgangspunkt senest 6 uger i forvejen til sifa@dma.dk om hvornår, hvem, hvor mange og svømmerute mv., så skibsfarten kan blive informeret i god tid.

Meddel hurtigst muligt til evt. VTS og til Søfartsstyrelsen, hvis arrangementet skulle blive aflyst eller afbrudt.

Eventuel afmærkning af svømmeruten sker efter godkendelse hos Søfartsstyrelsen.

Efterlad ikke svømmere, hvor der er skibstrafik, uden en ledsagebåd stadig er til stede.

Hvor der er skibstrafik, bør du kun svømme om dagen og i klart vejr.

Svømning i et trafiksepareringssystem og dybvandsruter, som er indtegnet i søkortet, er forbudt.

Søfartsstyrelsen kan af hensyn til sejladssikkerheden ikke acceptere, at der gennemføres svømninger, der krydser trafiksepareringssystemer, eller som er nærmere end 2 sømil fra enderne af et trafiksepareringssystem og dybvandsruter.

Hvis der krydses trafikruter, sejlrender eller havneløb, skal dette foregå vinkelret på sejlretningen, så svømmerne hurtigst muligt passerer.

Sørg for, at der til enhver tid er kapacitet i ledsagefartøjerne til at kunne tage alle svømmere om bord, hvis det bliver nødvendigt af hensyn til skibstrafik eller svømmere.

Hvis et svømme arrangement er inden for et VTS-område, samarbejdes med VTS-centeret om arrangementet af hensyn til sejladssikkerheden.

 

Orienter myndigheder såsom brovagter, VTS, havnemyndigheder, politi, lodser og lignende i nærheden af området for arrangementets afvikling.

Overblik over området er vigtigt. Da det ikke kan forventes, at andre skibe vil vise særlige hensyn over for deltagerne i arrangementet, bør du sørge for, at ledsagebådene hele tiden sikrer sig et samlet overblik over situationen i området, herunder skibe der sejler ud og ind af havne.

Svømmere kan komme i nød. Ledsagefartøjer bør hele tiden være klar til at kunne tage svømmerne om bord og foretage afhjælpende foranstaltninger, hvis der skulle opstå farlige situationer med skibe, der sejler i områderne eller svømmerne kommer i vanskeligheder.

Du skal være klar over, at svømmere er meget svære at se i vandet fra et skib. Større skibe må i et snævert farvand ikke bringes i en situation, hvor de pludselig skal foretage undvigemanøvrer i forhold til svømmere.

Hvis arrangementet starter eller slutter uden for Danmark, bør du forhøre dig om det pågældende lands regler.

Kontakt

Sikre Farvande