Beskyttelse ved pirateri

​​​Hvis et skib anløber farvande eller havne, hvor der er fare for pirateri, har rederen pligt til at drage omsorg for de søfarende. Rederen skal forinden træffe foranstaltninger med henblik på at forberede skibet og besætningen på mulige overfald, forebygge overfald og håndtere tilfælde, hvor skibet angribes, herunder hvis besætningsmedlemmer tages som gidsler.

 

Som søfarende har man ret til at fratræde tjenesten om bord straks og ellers i første havn eller red, skibet anløber, hvis skibet inden afgang fra havn får ordre til at sejle til et område, hvor der er fare for, at skibet vil blive opbragt af krigsførende, udsat for krigsskade eller en faretruende situation, der kan ligestilles hermed, f.eks. pirateri, eller en sådan fare er blevet væsentlig forøget.

Krav om at fratræde tjenesten om bord skal fremsættes snarest efter, at den søfarende har fået kundskab om forholdet. Det påhviler skibsføreren at gøre besætningen opmærksom på den mulige fare ved opslag eller på anden måde.

Fratræder den søfarende, fordi der er fare for, at skibet vil blive opbragt af krigsførende, udsat for krigsskade eller en faretruende situation, der kan ligestilles hermed, eller en sådan fare er blevet væsentlig forøget, kan både den søfarende og rederiet eller arbejdsgiveren opsige tjenesteforholdet med opsigelsesvarslet, der er enten er aftalt i ansættelsesaftalen eller følger af §§ 6 eller 37 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.

Kontakt

Søfarende og certifikater