Ferie

​​​Feriereglerne for søfarende og fiskere svarer til den almindelige ferielovs regler.

Med henblik på at gøre feriereglerne til søs mere fleksible, fraviger de dog lovens regler på følgende områder:

  • Inden for søfartsområdet kan det aftales ved kollektiv overenskomst, at ferieåret følger kalenderåret.
  • For søfarende i handelsskibe kan hovedferien placeres i hele ferieåret.
  • Det kan aftales ved kollektiv overenskomst, at feriedage ud over hovedferien kan gives som enkeltdage.
  • Søfarende, der har bopæl uden for EU- og EØS-landene har ved ansættelsesforholdets ophør ret til at få udbetalt feriegodtgørelse på et for tidligt tidspunkt.
  • Søfarende, der som følge af deres kollektive overenskomst er en del af en feriekortordning, får ikke indberettet deres ferieoplysninger til Feriepengeinfo.

Kontakt

Søfarende og certifikater