Hviletid

Søfarende skal have mindst 10 timers hvile i enhver 24-timers periode. Fiskere skal have mindst 10 timers hvile i 24-timers periode startende første gang, en fisker begynder at arbejde i et kalenderdøgn. Hviletiden kan deles i højst to perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 6 timer. Der må maksimalt være 14 timer mellem hvileperioderne.

Den søfarendes/ fiskerens samlede hviletid på en uge skal mindst være på 77 timer. Her tæller samtlige hvileperioder med. En uge er en sammenhængende 7-døgns periode.

Skibsføreren eller fiskeskipperen kan kræve, at man som søfarende eller fisker arb​​ejder, når det er nødvendigt for f.eks. skibets sikkerhed. Udfører den søfarende eller fiskeren pålagt at udføre sådant arbejde i en planlagt hvileperiode, har man efterfølgende ret til en tilstrækkelig hvileperiode hurtigst muligt.

Søfarende og fiskere under 18 år

Hvis du er under 18 år, skal du have en samlet hvileperiode på mindst 12 timer i enhver 24-timers periode. Hvileperioden for søfarende under 18 år skal i almindelighed ligge i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. Hvis du går vagt, kan hvileperioden dog deles i højst to perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 8 timer inden for tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. Inden for hver 7-døgns periode skal søfarende under 18 år have to sammenhængende fridøgn, som dog kan udskydes mod senere erstatningsfrihed.”

Mere om hviletid

​Registrering af arbejdsperioder og hviletid

Fravigelse af hviletid ved overenskomst, herunder registrering af en sådan aftale.