Hvem er fiskere?

En fisker er enhver person, som er ansat til at gøre tjeneste om bord på et fiskeskib, og som ikke udelukkende arbejder om bord, mens fiskeskibet ligger i havn.

Ved tjeneste forstås arbejde, der udføres af personer, der deltager i fiskeskibets drift og vedligeholdelse samt de ombordværendes forplejning. Derudover anses man for at være fisker, hvis man sejler med fiskeskibet og samtidig udfører funktioner af betydning for fiskeskibets drift eller vedligeholdelse. Det vedrører f.eks. håndværkere, reparatører og malere.

Det er afgørende, om personen arbejder om bord på fiskeskibet med funktioner, som vedrører skibet, og hvor dette sker, dvs. enten til søs eller i havn.

Man skal være opmærksom på, at fiskere er på en række områder omfattet af andre regler end søfarende på f.eks. handelsskibe. Det gælder bl.a. spørgsmål om ansættelsesaftaler og registrering af hviletid.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er fisker, er man velkommen til at kontakte Søfartsstyrelsen.

Kontakt

Søfarende og certifikater