Tilbagebetaling af gebyr

Seks gebyrer har været sat for højt. Derfor kan du nu søge om delvis tilbagebetaling af disse gebyrer.

Gebyr – CLC-certifikat

Gebyret for udstedelse af CLC-certifikater har i perioden 10. december 2010 til 1. januar 2016 været fastsat til 1.000 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har SFS konstateret, at gebyret har været sat for højt.

Virksomheder der har betalt CLC-certifikater udstedt i perioden 10. december 2010 til 1. januar 2016 har således krav på at få tilbagebetalt 570 kr.

Søg om delvis tilbagebetaling af for meget betalt gebyr for udstedelse af CLC-certifikater i perioden 10. december 2010 til 1. januar 2016

Vi skal have modtaget din anmodning senest den 1. oktober 2031. På denne dato forældes alle krav om tilbagebetaling, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4.

Gebyr – bunkercertifikat

Gebyret for udstedelse af Bunkercertifikater har i perioden 20. august 2008 til 1. januar 2016 været fastsat til 1.300 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har SFS konstateret, at gebyret har været sat for højt.

Virksomheder der har betalt Bunkercertifikater udstedt i perioden 20. august 2008 til 1. januar 2016 har således krav på at få tilbagebetalt 1.025 kr.

Søg om delvis tilbagebetaling af for meget betalt gebyr for udstedelse af Bunkercertifikater i perioden 20. august 2008 til 1. januar 2016

Vi skal have modtaget din anmodning senest den 1. oktober 2031. På denne dato forældes alle krav om tilbagebetaling, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4.

Gebyr vragfjernelsescertifikat

Gebyret for udstedelse af vragfjernelsescertifikat har i perioden 2015-2018 været fastsat til 1.250 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har SFS konstateret, at gebyrerne burde have været:

År Opkrævet gebyr Faktiske omkostninger Restgebyr
2015 1.250 kr. 812 kr. 438 kr.
2016 1.250 kr. 489 kr. 761 kr.
2017 1.250 kr. 427 kr. 823 kr.
2018 1.250 kr. 435 kr. 815 kr.

Borgere og virksomheder, der har betalt for vragfjernelsescertifikater udstedt i 2015 har således krav på at få 438 kr. retur fra SFS. For certifikater udstedt i 2016 kan der rettes krav på 761 kr. og så fremdeles.

Søg om delvis tilbagebetaling af for meget betalt gebyr for udstedelse af vragfjernelsescertifikat har i perioden 2015-2018.

Kravet om delvis tilbagebetaling bortfalder som udgangspunkt 10 år fra d. 02-12-2019.

Gebyr - kaldesignalsbevis

Gebyret for udstedelse af kaldesignaler har i perioden 1. januar 2021 til 29. marts 2023 været fastsat til 1.060 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har Søfartsstyrelsen konstateret, at gebyret har været sat for højt.

Virksomheder der har betalt kaldesignaler udstedt i perioden 1. januar 2021 til 31. December 2022 har således krav på at få tilbagebetalt 885 kr.
Bemærk, for kaldesignaler udstedt i perioden 1. januar 2023 til 29. marts 2023, og hvor betaling er foretaget med kreditkort via styrelsens hjemmeside, har styrelsen automatisk tilbagebetalt 885 kr. til det anvendte kreditkort.

Søg om delvis tilbagebetaling af for meget betalt gebyr for udstedelse af kaldesignaler i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022

Vi skal have modtaget din anmodning senest den 1. april 2033. På denne dato forældes alle krav om tilbagebetaling, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4.

Rykkergebyr – syn af skibe

Rykkergebyret for manglende betaling ved syn af skibe har i perioden 2008-2018 været fastsat til 250 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har SFS konstateret, at gebyret rettelig burde have været fastsat til 94 kr.

Borgere og virksomheder, der har betalt rykkergebyrer for manglende betaling af syn af skibe, udstedt i 2008-2018 har således krav på at få tilbagebetalt 156 kr. pr. betalt rykkergebyr.

Søg om delvis tilbagebetaling af for meget betalt rykkergebyr for manglende betaling ved syn af skibe i perioden 2008-2018.

Kravet om delvis tilbagebetaling bortfalder som udgangspunkt 10 år fra d. 02-12-2019.

Rykkergebyr årlig afgift for registrering af skibe

Rykkergebyret for manglende betaling af årlig afgift for registrering af skibe har i perioden 2013-2018 været fastsat til 250 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har SFS konstateret, at gebyret rettelig burde have været fastsat til 76 kr. Samtidig har SFS konstateret, at der ikke har været hjemmel til at opkræve 2. og 3. rykker gebyr.

Borgere og virksomheder, der har betalt rykkergebyrer for manglende betaling af årsafgiften af skibe, udstedt i 2013-2018 har således krav på at få tilbagebetalt 174 kr. pr. betalt 1. rykkergebyr og eventuelt 250 kr. pr. betalt 2. og 3. rykker.

Søg om eventuelt at få delvis tilbagebetaling for meget betalt rykkergebyr for betaling af årlig afgift for registrering af skibe.

Kravet om delvis tilbagebetaling bortfalder som udgangspunkt 10 år fra d. 02-12-2019. Dog er forældelsesfristen 3 år for så vidt angår eventuelt uretmæssigt opkrævede 2. og 3. rykkergebyrer.

Kontakt

Maritim regulering og jura