Vores historie

 • Søfartsstyrelsen blev oprettet i 1988. Vi har fra starten varetaget opgaver som fx skibstilsyn og udstedelse af diverse maritime certifikater og beviser. I tidens løb er flere opgaver kommet til, heriblandt ministerbetjening og lovgivning og senere, ved fusionen med Farvandsvæsnet, også farvandsafmærkning samt sejladsinformation og farvandsadvarsler.
 • 1988: Seks søfartsinstitutioner lægges sammen til Søfartsstyrelsen: Statens Skibstilsyn, Direktoratet for Søfarende, Direktoratet for Søfartsuddannelsen, Skibsregisteret, Velfærdskontoret og Statens Istjeneste. Thorkild Funder blev direktør for den nye styrelse. Danmarks Internationale Skibsregister (DIS) oprettes.
 • 1996: Jørgen Hammer Hansen bliver ny direktør for Søfartsstyrelsen. Funder-udvalget afleverer sin betænkning: "En fremtid for dansk skibsfart".
 • 2000: Lov om Danmarks Internationale Skibsregister revideres, så passagerskibe i udenrigsfart også kan optages.
 • 2001: Alle maritime uddannelser bliver selvejende institutioner. Tonnageskatten indføres.
 • 2003: Søfartsstyrelsen udsender "Søfartspolitisk Vækststrategi", hvor et samlet erhverv giver sine anbefalinger til fremtidens rekruttering og uddannelser.
 • 2006: Handlingsplanen "Danmark som Europas førende søfartsnation" offentliggøres.
 • 2009: Andreas Nordseth overtager posten som direktør for Søfartsstyrelsen.
 • 2011: Farvandsvæsenet nedlægges, og Søfartsstyrelsen overtager størsteparten af opgaverne: Farvandsafmærkning og fyr, sejladsinformation og advarsler til søfarten samt Lodstilsynet.
 • 2012: Vækstplanen for Det Blå Danmark offentliggøres.
 • 2013: Søfartsstyrelsen får nyt domicil på Carl Jacobsens Vej i Valby.
 • 2017: Søfartsstyrelsens hovedkontor flytter til midlertidige lokaler på Fjordvænget 30 i Korsør. 50 medarbejdere flytter med.
 • 2019: Søfartsstyrelsen flytter ind i nyt hovedkontor i Korsør, som er fordelt på tre lokationer. Søfartsstyrelsens hovedadresse bliver på Caspar Brands Plads 9, Korsør. De to øvrige lokationer er hhv. Fjordvænget og Batterivej. På Caspar Brands Plads har styrelsen fået indrettet mødecenter, kantine og cafe for medarbejderne. Søfartsstyrelsens flytning til Korsør er tilendebragt.

Kontakt

Søfartsstyrelsen