Statistik over indberetninger til Søfartsstyrelsens whistleblowerordning

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Søfartsstyrelsen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne skal omfatte antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor.

Oplysningerne for perioden 17. december 2021 til 1. december 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Overordnede tema
1 0 1 0