Statistik over indberetninger til Søfartsstyrelsens whistleblowerordning

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Søfartsstyrelsen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne skal omfatte antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor.

Oplysningerne er for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 og findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Overordnede tema
3 0 3 0  


Ingen at de modtagne indberetninger i 2023 vedrørte whistleblowerordningens områder. Indberetningerne er i stedet håndteret i andet format hos Søfartsstyrelsen