Søfartsstyrelsens inspektionsfartøj

inspektionsskibet Poul Løwenørn

Søfartsstyrelsen har et inspektionsfartøj, "POUL LØWENØRN". Skibet løser opgaver vedrørende vedligeholdelse af afmærkning (bøjer og fyr) i danske farvande og anvendes desuden til søopmåling.

Efter nærmere aftale udføres opgaver for andre herunder:

 • Afmærkningsarbejde
 • Bjærgning
 • Opmåling
 • Dykkeropgaver
 • Prøvetagning​

Fakta om skibet:

 • Skibet er 53,44 meter langt
 • Skibet er 11 meter bredt
 • Skibet har en dybgang: på 3,30 meter
 • Maksimal fart er 12 knob/arbejdsfart 10 knob
 • K​ranen har et maksimum udlæg på 13 meter og kan løfte 10 tons
 • Kædespillet kan trække 30 tons ved en hastighed på 10 m/s