Indberetning af maritime enheder, der deltager i større bygge- og anlægsarbejder

Ved større bygge- og anlægsarbejder til søs i danske farvande, hvor danske og udenlandske skibe og maritime enheder medvirker, skal Søfartsstyrelsen modtage oplysninger inden skibene går i drift om de involverede skibe og maritime enheder.

Nedenstående formular udfyldes og sendes til Søfartsstyrelsen senest før skibene går i drift samt ved ændringer, hvorefter styrelsen behandler sagen.

Information om bygherren

Information om anlægsarbejdet

Upload

Tilføj bilag (f.eks. Excel) med oversigt over tilknyttede skibe og maritime enheder og dertilhørende informationer, heriblandt: navn, IMO-nummer, kaldesignal, flagstat, størrelse, type og kontaktperson samt, hvornår det forventes, at skibet/enheden ankommer og forlader bygge- og anlægsarbejdet

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Sikre Skibe