Ansøgning om bjærgningstilladelse

Ansøgning om bjærgning skal sendes til Søfartsstyrelsen.

Den skal være os i hænde senest 6 uger før, bjærgningen er planlagt at begynde.

Ansøgning om bjærgningstilladelse

Rekvirent af bjærgningen

Position

Upload

Koordinater gerne må leveres som GIS-fil (Shape-fil) eller på regneark (vedhæftet), hvis der er mange koordinater

Beskrivelse af vraget, dets tilstand og omgivelser. I denne beskrivelse skal indgår dybden på havbunden, dybden over vraget, vragets længde, bredde og højde over havbunden, skibsnavn, skibstype, skrogmateriale, last mv

Angivelse af om du ønsker at bjærge hele vraget inklusive ladning, eller kun dele deraf. Hvis det kun er en partielbjærgning, skal du angive, hvilke dele du ønsker at bjærge

Beskrivelse af hvilke kilder oplysningerne om vraget stammer fra. Endvidere skal du oplyse om du selv har undersøgt vraget og tidspunktet for denne undersøgelse.

Beskrivelse af hvordan du vil gennemføre bjærgningsoperationen. Heraf skal fremgå, hvordan vraget ønskes hævet

Du skal angive, hvor bestemmelsesstedet for det bjærgede vrag er, ad hvilken rute det skal transporteres, og hvordan det skal transporteres derhen

Bjærgningstilladelse gives for et bestemt tidsrum, som kun undtagelsesvis overstiger et år.

Angivelse af hvilket fartøjsmateriel, du vil benytte til bjærgningen. Derunder oplysninger om fartøjets navn, nationalitet, kaldesignal, IMO-nr, MMSI-nr. og ejerforhold (såfremt der endnu ikke er udvalgt specifikke fartøjer beskrives fartøjstypen (fx stor flydekran, pram mv.).

Såfremt vragets ejer er kendt, skal du vedlægge en erklæring, hvor vragets ejer fraskriver sig ejendomsretten til vraget.

Husk, at du ikke må anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, i nedenstående formular.
Benyt i stedet Borger.dk til fremsendelse af sådanne oplysninger.

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Sikre Farvande