Anmodning om oprettelse af restrikstionsområde til søs

Upload

Søkortskitsen sendes til Søfartsstyrelsen, og er vigtig for at området kan ses i sammenhæng med det omkringliggende farvand og andre forhold, der kan have betydning for en begrænsning af sejladsen i det pågældende område. Dette kan for eksempel være placering af søkabler og rørledninger, broer, forbuds-, naturbeskyttelses- eller skydeområder, faste installationer til søs, havne, hurtigfærgeruter, fyrlinjer mv.

Området beskrives som en sammenhængende linje gennem en række geografiske koordinater, som angives i grader, minutter og decimaler af minutter, i system WGS84 datum eksempelvis: 57°25,866'N 10°42,757'Ø. Listen skal kunne kopieres, så der undgås fejl ved genindtastning. Et dynamisk restriktionsområde kan også oprettes, hvor f.eks. et område med en given radius følger et arbejdende skib ad en linje gennem en række geografiske positioner.

Hvornår skal området oprettes, og hvor længe skal det være i kraft? Angiv dato, måned, år og evt. klokkeslæt for den ønskede periode.

Beskriv kort hvorfor det er nødvendigt med et område med restriktioner. Denne tekst danner grundlag for den forklarende del af meddelelsen i Efterretninger for Søfarende.

Der kan f.eks. søges om, at der i området skal være forbud mod uvedkommende sejlads, ankring, fiskeri, dykning, arbejder på havbunden eller andet.

Upload

Vedhæft høringssvar her

Foretag høring af farvandets brugere, evt. indsigelser er vigtige for sagen. En høring er indhentning af udtalelser fra berørte parter i en sag. Du kan medvirke aktivt til at gøre behandlingen af din sag så kort som mulig ved, at du selv indhenter udtalelser fra de parter, der kan blive berørt af eller har interesse i sagen. Evt. indsigelser fra farvandets brugere er vigtige til sagens oplysning, og for Søfartsstyrelsens vurdering af en sag. Her er en liste over de myndigheder og parter i en sag, som restriktionsområder på søterritoriet typisk kan berøre:

  • Rederier
  • Havnemyndigheder
  •  Lodser
  • Brovagter
  • Interesseorganisationer
  • Lokale bådforeninger (områdets fritidssejlere)
  •  Fiskeriorganisationer
  • Kabel- eller rørledningsejere

Husk, at du ikke må anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, i nedenstående formular.
Benyt i stedet Borger.dk til fremsendelse af sådanne oplysninger.

Felter med (*) skal udfyldes