Lodsaspirant

Søg via Virk.dk som lodsaspirant

Sådan gør du

  1. Udfyld det elektroniske ansøgningsskema om lodsaspirant id-kort med minimum alle obligatoriske felter udfyldt.
  2. Vedhæft følgende dokumentation: sønæringsbevis, bevis som skibsfører/uddannelse/erfaring, sundhedsbevis.
  3. Vedhæft digitalt foto (digitalt foto i høj opløsning vedhæftes).
  4. Søfartsstyrelsen behandler ansøgningen, når ansøgningsskemaet med fyldestgørende data og foto er modtaget.
  5. Hvis kravene til ansøgningen er opfyldt, udstedes et elektronisk lodsaspirant id-kort til ansøgeren, og ansøger/lodseri bliver herefter underrettet herom.
  6. Faktura for Søfartsstyrelsens ydelser sendes til ansøger eller det lodseri, som ansøgeren er tilknyttet.

Lodsaspirant id-kortet er gyldigt i 1 år.

Der kan ansøges om nyt lodsaspirant id-kort gældende for yderligere områder.

Hvis du allerede er tilkyttet et lodseri, skal lodseriet oprette dig i Søfartsstyrelsens lodsrapporteringssystem. Når din ansøgning er modtaget, vil Søfartsstyrelsen tildele dato for oprettelse af det ansøgte lodsningsområde, og du vil herefter kunne at rapportere dine udførte lodsninger.

Kontakt

Lodstilsyn
Sikre farvande