Lodsningsområder Grønland gældende fra 1. januar 2024

Kravene til at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat har til formål at sikre, at ansøgeren opnår et tilstrækkeligt lokalkendskab til de enkelte lodsningsområder og havne, således at ansøgeren kan vurdere de risici, der er forbundet med sejlads i disse lodsningsområder.

For at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat skal indehaveren opfylde de gældende krav til sejladshyppighed. Sejladshyppigheden er defineret som et antal lodsninger/sejladser som er opnået inden for de seneste 5 år, der er inddelt i følgende kategorier:

  • Kategori GL/A – mindst 20 sidemandsoplæringer/lodsninger i lodsningsområdet, heraf kan 10 erhverves ved simulatortræning.
  • Kategori GL/B – mindst 10 sidemandsoplæringer/lodsninger i lodsningsområdet, heraf kan 5 erhverves ved simulatortræning.
  • Kategori GL/C – mindst 5 sidemandsoplæringer/lodsninger i lodsningsområdet, heraf kan 2 erhverves ved simulatortræning.
  • Kategori GL/D – mindst 2 sidemandsoplæringer/lodsninger i lodsningsområdet. For at opnå certifikat til lodsningsområdet skal aspiranten have udført mindst 40 lodsninger i Grønland inden for de seneste 5 år.
  • Kategori GL/E – mindst 1 sidemandsoplæringer/lodsning i lodsningsområdet. For at opnå certifikat til lodsningsområdet skal aspiranten have udført mindst 80 lodsninger i Grønland inden for de seneste 5 år, heraf mindst 10 lodsninger i den nordlige sejladszone.
  • Kategori GL/F – mindst 1 sidemandsoplæring/lodsning i lodsningsområdet.

For lodsningsområderne med kategori GL/A til GL/E gælder, at det giver ret til at udføre sejlads og ankring i lodsningsområdet. For havnelodsningsområderne gælder, at lodsaspiranten skal have lodset det krævede antal lodsninger helt til kajen for de pågældende havne, for at kunne opnå de pågældende havn.

Lodscertifikatet kan være begrænset til forskellige skibsstørrelser jf. §3. Stk.2. i Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. nr. 1476

Hvis indehaveren af et lodscertifikat ikke længere opfylder betingelserne, har den pågældende umiddelbart herefter pligt til at oplyse dette til Søfartsstyrelsen.

 

Tabel for grønlandske lodsningsområder pr. 1 januar 2024:

 Lodsningsområder, herunder havne

Kategori
Lodsningsområde 1 (Vestkyst 7200 N - Vestkyst 8112 N) GL/D
Lodsningsområde 2 (Vestkyst 8112 N - Østkyst 7331 N) GL/E
Lodsningsområde 3 (Østkyst 7331 N - Østkyst 6600 N) GL/D
Lodsningsområde 4 (Østkyst 6600 N - Østkyst 6101 N) GL/D
Lodsningsområde 5 (Østkyst 6101 N - Vestkyst 6440 N) GL/B 
Lodsningsområde 6 (Vestkyst 6440 N - Østkyst 6831 N) GL/C 
Lodsningsområde 7 (Vestkyst 6831 N - Østkyst 7200 N) GL/C 
Aasiaat GL/F
Nuuk GL/C
Narsaq  GL/F 
Narsarsuaq GL/F 
Pituffik GL/F 
Sisimiut GL/F